Currently browsing

September 3, 2016

Insulele Samoa

Numele oficial: Malotuto’atasi o Samoa; Forma internationala: Independent State of Samoa; Forma scurtă: Samoa; Codul de tara ISO: ws; Ora oficială: UTC …

Insulele Fiji

Numele oficial: Republic of the Fiji Islands; Forma scurta: Fiji; Codul de tara ISO: fj; Ora oficiala: UTC+13h; Prefixul telefonic de tara: …

Insulele Solomon

Numele oficial: Solomon Islands; Forma scurtă: Solomons; Codul de tara ISO: sb; Ora oficială: UTC +11h; Prefixul telefonic de țară: +677 ; …