Biserica fortificata din Homorod

biserici-fortificate_slide-cu-scris

Satul s-a numit în vechime Petersdorf, după biserica închinată Sfântului Petru. Ridicată în a doua jumătate a secolului XIII, biserica evanghelică este una dintre puţinele biserici cu un plan de bazilică romanică-sală, și nu are o structură cu trei nave, ca cele mai multe dintre bisericile construite de sași. Puternic întărită după 1500, cu două incinte de fortificaţii, biserica-cetate din Homorod nu a fost cucerită niciodată.
biserica_fortificata_din_homorod

Spre sfârșitul secolului XIII, a fost clădită biserica evanghelică din Homorod. Iniţial, dimensiunile sălii erau mai reduse decât în prezent, iar tavanul era din lemn. Ca o ciudăţenie, se remarcă faptul că altarul a fost îndreptat spre sud, nu spre est. După 1500 lăcașul a fost extins. Vechiul cor stă ascuns în parterul turnului din răsărit, iar pereţii lui sunt împodobiţi cu fresce din trei etape diferite, ce traversează trei secole: XIII, XIV și XV. Tavanul este boltit în cruce, iar latura vestică are o tribunăbalcon. Corul și absidia semicirculară fac parte din planul unui turn fortificat.

biserica_fortificata_homorod

Prima incintă de fortificaţii este rectangulară și a fost ridicată în secolul XV. Ea a fost dublată în secolul următor. La colţuri, zidurile sunt întărite cu turnuri puternice, iar între turnuri apărătorii puteau circula pe două „drumuri de strajă” suprapuse, ce sunt sprijinite pe console din lemn. Poarta situată pe latura de vest este și ea întărită cu un turn.

altarul_bisericii_evanghelice-lutherane

Printr-un accident, turnul bisericii, înalt de aproape 28 de metri, este incendiat în 1623. Dimensiunile distrugerii se extind la toate părţile din lemn ale construcţiei. Trei ani mai târziu, după reconstrucţia turnului, sătenii au așezat o inscripţie care, cu o rigurozitate tipic germană, pomenește data exactă a incendiului, numele persoanei care s-a făcut vinovată de neglijenţă, data finalizării lucrărilor de reconstrucţie și numele pastorului aflat în funcţie la acea dată.

Orga bisericii este construită în stil baroc, ca și elementele de mobilier sau de cult, cum sunt sfeșnicele și stranele, însă se pot identifica influenţe ale unui stil transilvănean rustic. Acestea fac parte din înzestrarea bisericii din anul 1793.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.