Biserici fortificate: Bazna

Biserici fortificate: Bazna

Bazna_Biserica_fortificata

Biserica evanghelică fortificată din Bazna, judeţul Sibiu, a fost ridicată probabil în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, aşa cum pare a indica inscripţia O REX GLORIAE VENI (O, Rege al Gloriei, vino!) de pe unul dintre clopote, scrisă cu majuscule gotice. Biserica figurează pe lista monumentelor istorice 2010, cu următoarele obiective:
– Biserica evanghelică fortificată, sfârşitul secolului XIV-sec. XVI (ante 1504);
– Incintă fortificată, cu turn, bastion, turn de poartă (fragmente),secolul XV – începutul secolului XVI, refacere 1911;

Istorie

Bazna_(1964)

Prima menţiune documentară a aşezării se petrece în anul 1270 când regele Ştefan al III-lea dăruieşte nobilului Bozouch satul Bazna, de pe Valea Morii aflată mai la vest de Boian. Bozouch neavând urmaşi a donat localitatea Capitulului de Alba. Bazna se numea în limba germană, la data atestării sale Bassen, în ungureşte Felsőbajom şi în latină Bassania sup.. În secolul al XIII-lea, Bazna este o comună de iobagi din comunitatea Cetatea de Baltă, dar curând în 1359 aparţine de Scaunul Mediaşului ca sat liber. În secolul al XVII-lea se menţionează la Bazna existenţa gazului metan. În secolul al XIX-lea devine, datorită apelor curative, un centru de tratament balnear, dovadă stând această caracterizare:

Preţurile sunt reduse, confortul civilizat, muzica, seratele, festivităţile, tenisul, aparatele de gimnastică, ştrandul, etc. arcuiesc muşchii bronzaţi şi adaugă un final decisiv la convingerea vizitatorilor asupra climatului de vis şi izvoarelor de sănătate ale Baznei.
—Ziarul Românul – 22 iulie 1919

În anul 1671 a fost descoperit pentru prima dată gazul natural la Bazna de către nişte ciobani. Ulterior s-au descoperit ape minerale cu izvoarele sale: Fântâna acră, Baia bisericii etc, aceste izvoare devenind proprietate a bisericii începând cu anul 1835. Cu această ocazie, biserica a dotat baza cu cazane şi instalaţii de încălzit apa şi cabine. În 1845 un număr de 637 de oameni au venit la tratament la Bazna. Acest succes a determinat interesul oamenilor de afaceri printre care s-a numărat şi magnatul Brekner din Mediaş care a adus îmbunătăţiri şi modernizări importante, înfiinţând şi o farmacie unde lucra un medic. În anul 1949, baza balneoclimaterică de la Bazna a fost trecută în proprietatea Ministerului Sănătăţii, ocazie cu care a devenit staţiune cu caracter permanent.

BaznaFotoThalerTamas

Unele detalii de la portalul de vest şi din cor duc la ipoteza că aici a existat o biserică romanică, anterior bisericii actuale, care este o biserică sală cu cor cu închidere dreptunghiulară. Zidurile sunt sprijinite pe contraforturi. Bolta deasupra sălii şi a corului este semicilindrică cu penetraţii şi reţea de nervuri din cărămidă, care se sprijină pe pilaştri interiori de-a lungul zidului. Corul are boltă în formă de cruce, iar pe 3 laturi ale sălii sunt balcoane baroce. În cor se păstrează un tabernacol din 1504, cu o reprezentare a lui Iisus al Durerii, iar deasupra un arc acoladă, flancat de pinacluri. Stranele din cor sunt datate 1503. În turnul clopotniţă, care este şi turn de poartă, se păstrează 3 clopote din secolul al XIV-lea – al XV-lea. Altarul baroc, datând de la sfârşitul secolul al XVIII-lea, îl reprezintă în tabloul principal pe Iisus în templu, flancat de câte 3 coloane corintice. Orga barocă, confecţionată de Johannes Hahn, este terminată în 1757, iar împreună cu balustrada din faţă reprezintă o lucrare de artă armonioasă. Amvonul baroc a fost confecţionat, în 1781, de Georgius Schuller şi pictat de Stephan Valepagi. În 1873, un zid de incintă de 6–7 m a fost demolat aproximativ până la jumătatea înălţimii. Corul fortificat a avut 3 niveluri, ultimul cu drum de strajă şi balustradă fachwerk. Acest nivel a fost demolat în 1880, iar acoperişul aşezat direct pe zidul corului.

DCIM100MEDIA

Pe unul din clopote se află inscripţia “O REX GLORIAE VENI” (O, Rege al Gloriei, vino!) scrisă cu litere majuscule gotice, iar pe al doilea clopot stă scris cu minuscule gotice “in honore sancti Nicolai benedictus sit huius campagne sanus in nomine patris filii et spiritus sancti amen!…”

În mijlocul aşezării s-a construit o cetate fortificată cu palisade. E vorba de o cetate ţărănească cu biserica în incintă, din secolul al XV-lea.

Incinta are un traseu aproximativ circular şi avea iniţial trei turnuri. Turnul cel mare este turnul clopotniţă fiind în acelaşi timp şi turnul de intrare. În partea de nord-vest este un turn scund şi alungit, iar în partea de nord-est pot fi văzute urmele unui turn mai scund.

În anul 1873, zidul de incintă a fost dărâmat până la jumătatea înălţimii initiţale. Un al doilea zid de incintă, pentru apărarea celui vechi, se construieşte în 1911. La sfârşitul secolului al XIX-lea, înălţimea iniţială a curtinei, de aproximativ 7-8 metri, a fost redusă la 2-3 metri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.