Comorile României: Mănăstirea Lainici

Mănăstirea_Lainici,_Biserica_Nouă_01Unul dintre cele mai importante obiective religioase și turistice din județul Gorj este Sfânta Mănăstire Lainici din orașul Bumbești Jiu. Mănăstirea Lainici este așezată la mijlocul Defileului Jiului, la 25 de kilometri distanță de Petroșani și la 32 de kilometri de Târgu Jiu.

Actuala șosea ce tranzitează Defileul Jiului a fost construită începând prin anii 1880 de meșteri pietrari deosebiți aduși din Italia. S-a continuat în perioada interbelică și s-a asfaltat abia după anii ’50. În paralel, începând cu perioada interbelică, s-a construit și linia ferată Bumbești — Livezeni, având 38 de tuneluri lucrate în piatră într-o mare artă de către meșterii italieni.

După tradiție, secolul al XIV-lea ar fi începerea în general a monahismului în zonele acestea subcarpatice, pentru că Sfântul Nicodim vine în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în Țara Românească de la Muntele Athos și începe o serie de ctitorii la poalele Carpaților, de la Vest spre Est — Mănăstirea Topolnița, Mănăstirea Vădița de lângă Severin, în cele din urmă, după o revelație de la Maica Domnului, descoperă locul pentru Tismana și construiește Mănăstirea Tismana.

Manastirea_lainici2”Prin anii 1760-1780, în timpul Imperiului Austro-Ungar, când s-au distrus toate mănăstirile din Transilvania în general, atunci se spune că s-ar fi distrus și biserica din secolul XIV de la Lainici, ca după aceea de la 1810-1817 să se facă această biserică de zid, care este până în ziua de astăzi.

Primul Război Mondial a afectat foarte mult zona mănăstirii, au fost distruse toate clădirile, arhiva a fost arsă, clopotele au fost topite, biserica a fost transformată în grajd, doi călugări au fost deportați în Germania, au murit ca niște eroi în lagărele germane. Timp de trei ani a fost ocupație germană în mănăstire.

În 1959 s-a dat decretul 410, prin care au fost dați călugării afară din mănăstiri și atunci au fost pustiite mănăstirile. Erau 40 de călugări la Lainici, au fost dați afară 38, numai doi au rămas ca paznici. A fost răstignirea majoră, să spunem așa, a mănăstirii, au fost mai multe răstigniri și învieri ale mănăstirii.

După Revoluția din 1989 se poate vedea un reviriment spiritual în lumea ortodoxă, și bineînțeles că și Mănăstirea Lainici a beneficiat de acest reviriment, s-au construit în primul rând biserica, în 1990 a început construcția noii biserici, pentru că cea veche de la 1810 era micuță, duminica se făcea slujba în aer liber și se impunea construcția unei biserici mai mari. Biserica nu am avut loc să o construim decât în acest loc, terenul a fost în pantă, vrând-nevrând s-a creat un demisol, căruia i-am dat tot destinație de biserică și așa s-au realizat două biserici suprapuse. Biserica de la demisol încă nu e pictată, va cuprinde picturi cu istoria bisericii de la anul 1 până la 313”, povestește starețul Ioachim.

Cladire_curte_Manastirea_LainiciTot în curtea mănăstirii se află o clădire nefinalizată încă, este vorba despre turnul clopotniței, pentru că în Primul Război Mondial au fost distruse și clopotnița și clopotul, fiind necesară această construcție, iar în partea de jos a acestui edificiu va fi amenajat un muzeu.

Schitul Locurele este schit al Mănăstirii Lainici și este amplasat pe versantul vestic al Văii Jiului, în poiana Locurele situată la o altitudine de 750 — 800 m, pe muntele Gropul din masivul Vâlcan.

În data de 23 iulie 2006 Mănăstirea Lainici a primit o mare binecuvântare de la Maica Domnului. A fost adusă de la Muntele Athos, din mănăstirea Dohiariu, o copie a Icoanei făcătoare de minuni ”Gorgoepicuus” sau ”Grabnic Ascultătoarea”. Această icoană a fost executată special pentru Mănăstirea Lainici printr-o mare taină și este a cincea copie care s-a făcut în ultimii 100 de ani în toată lumea. ”Este o ‘floare’ din Muntele Athos, Grădina Maicii Domnului, adusă și transplantată în Mănăstirea Lainici pentru totdeauna ca semn de mare binecuvântare ce s-a revărsat peste mănăstirea noastră”, se arată pe site-ul mănăstirii.

Sursa: AGERPRES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.