Lacul Vacaresti – cea mai mare zona umeda urbana din Europa

Lacul Văcărești din București a fost conceput ca parte a amenajării complexe a râului Dâmbovița. Ca și Lacul Morii, care însă a fost finalizat, Lacul Văcărești trebuia să facă parte din sistemul hidrologic de apărare a Bucureștiului împotriva inundațiilor. Lucrările au început în anul 1986, ocazie cu care a fost demolată și Mănăstirea Văcărești, dar au fost sistate după 1989, astfel că, în prezent, a rămas unul din marile proiecte neterminate ale perioadei comuniste.

Lacul Văcărești a fost umplut o singură dată cu apă din Dâmbovița. Costurile pentru pomparea apei sunt foarte mari și, prin urmare, această soluție de aducere a apei din Dâmbovița este nefiabilă.

În cei peste 20 de ani cât a fost neglijată, zona Lacului Văcărești a fost recucerită de natură. Locul, cunoscut în prezent și ca “Groapa Văcărești”, este alimentat de izvoare subterane, care au permis creșterea unei vegetații diverse și a unor viețuitoare, ca păsări (peste 95 de specii), între care stârci, egrete, cormorani, pescăruși, lebede, lișițe, rațe sălbatice, muscarul negru, animale acvatice ca șerpi de apă, tritoni, dar și vulpi, iepuri, vidre și bizami, care supraviețuiesc într-un ecosistem stabil. În anul 2014, au fost fotografiate mai multe exemplare de vidră (Lutra lutra) specie protejată. Prezența acestui mamifer la Văcărești este un indicator al sănătății ecosistemului.

În timpul migrațiilor de primăvară și toamnă, zona joacă un rol deosebit de important pentru o serie de specii de păsări migratoare rare. Pe tot parcursul anului se braconează specii de păsări cântătoare, protejate de legislația autohtonă și europeană. În martie 2013, autoritățile au reușit să recupereze de la braconieri câțiva sticleți, o cinteză și un florinte. Deși nu sunt păsări pe cale de dispariție, ele sunt totuși protejate de lege.

în 2015 a fost aprobată o HG prin care Lacul Văcărești era desemnat parc natural. Bineînțeles că procedurile au fost îngreunate și undeva, anul trecut, spre sfârșit, a fost într-adevăr semnat definitiv actul legislativ prin care această zonă este desemnată total, cu subiect și predicat, Parcul Natural Văcărești.

În decembrie 2016, consilierii generali ai Capitalei au fost de acord, în unanimitate, cu un protocol de colaborare între Primăria Capitalei și Asociația Parcul Natural Văcărești privind administrarea comună a ariei naturale Văcărești. Asociația este responsabilă cu elaborarea și procedura necesară pentru administrarea parcului. De asemenea, va trebui să inițieze și să deruleze procedurile științifice pentru elaborarea planului de management, respectiv să organizeze și implementeze activități din domeniile cercetare științifică, educație ecologică, conservarea naturii, turism, dar și să propună Primăriei proiecte vizând parcul.

Pe de altă parte, Primăria se angajează să susțină proiectele de cercetare, educație și conservare ale Asociației, dar și să se implice activ, prin resurse umane și financiare, în domenii precum infrastructura de vizitare turistică, infrastructura de utilități, pază, protecție, conexiune cu orașul.

Asociația Parcul Național Văcărești a dezvoltat proiectul pentru o mlaștină urbană urmând exemplul britanic și lucrând cu organizații de mediu cunoscute, precum Wetland Link International, Wildfowl și Wetland Trust, filiala WWF România, cât și cea din Marea Britanie.

Peste 90 de specii de păsări pot fi observate la Văcărești, în special cele de apă: bâtlani, egrete, cormorani și gâște sălbatice. În afară de acestea, mlaștinile sunt și casa unor mamifere mici precum: vulpi, nevăstuici și vidre (protejate la nivel european). Ecosistemul este divers și include reptile, amfibieni și nevertebrate precum: tritoni, salamandre, țestoase de apă, șopârle gri, șerpi de iarbă.

Parcul natural Văcărești se întinde pe o suprafață de 186 de hectare, iar în ultimii 22 de ani în acest areal s-a format un ecosistem acvatic cu întinderi de mlaștini, ochiuri de apă, stufăriș, perdele de trestie și stuf. Totodată, în zonă au fost identificate specii din mai multe grupe, respectiv: mamifere, păsări, reptile și amfibieni, faună piscicolă cu peste 90 de specii.

În Europa, singura astfel de zonă umedă urbană este Wetland Centre din Londra, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare.

La 10 aprilie 2017 Administrația Parcul Natural Văcărești (APNV) a devenit oficial, administratorul Deltei Văcărești, într-un parteneriat semnat cu Primăria Capitalei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.