România 100: Cisnădia, orașul care a rezistat năvălirilor barbare

Localitatea Cisnădie, aflată la poalele Măgurii Cisnădiei (Götzenberg), a fost înființată de coloniștii germani aduși aici în secolul al XII-lea la porunca regelui Géza al II-lea al Ungariei pentru a apăra graniţele regatului de invaziile cumanilor, pecenegilor și tătarilor. Numită în dialectul săsesc Hielt, Hilt sau Helt, iar în germană Heltau, localitatea este atestată documentar în anul 1204.

Când ajungi în orașul Cisnădie, privirea îți va fi atrasă de turnul bisericii fortificate din centrul orașului. Turnul Clopotniță, din Evul Mediu este primul turn cu ceas din Transilvania și primul turn la est de Viena pe care a fost instalat un paratrăznet, la 1795.

Prima atestare documentară este în anul 1349. În a doua jumătate a secolului al XV-lea și în prima jumătate a secolului al XVI-lea biserica a fost transformată în stil gotic. Pe locul absidei nordice se ridică sacristia. Absida de sud se desparte printr-un zid de restul bisericii, absida fiind transformată astfel în trezorerie. În ea s-a păstrat renumitul “Tezaur de la Cisnădie”, care din anul 1915 se află la Muzeul Brukenthal din Sibiu.

După atacul turcesc din 1493 biserica a fost fortificată prin supraînălțarea și dotarea cu metereze a turnului central, supraînălțarea absidei și construirea deasupra portalurilor laterale a altor două bastioane. Biserica a fost înconjurată de trei centuri de ziduri prevăzute cu coridoare de apărare, turnuri și bastioane precum și cu șanțuri ce puteau fi umplute cu apă, astăzi astupate.

O parte din turnuri s-au păstrat până în zilele noastre: “Turnul Paznicului”, “Turnul Primăriei”, “Turnul Slăninei”, “Turnul Faurilor de Seceri”, “Turnul Școlii” și turnul situat în grădina parohială. În biserică se păstrează un clopot din 1664, o cristelniță gotică din bronz și porțile altarului vechi în stil baroc.

Încă din perioada medievală, Cisnădia era recunoscută pentru numărul mare al breslelor, dar mai ales pentru tradiţia în meşteşugul postăvăritului şi ţesătoriei. Învecinarea cu satele din Mărginimea Sibiului, unde creşterea oilor era îndeletnicirea principală, a permis apariţia atelierelor de prelucrare a lânii.

În secolele XVIII-XX aceste ateliere se transformă în manufacturi și fabrici, în perioada comunistă, Cisnădia era cunoscută ca un adevărat centru al industriei textile, covoarele din lână fabricate aici erau vândute în lumea întreagă.

Muzeul din incinta cetăţii săseşti prezintă diverse obiecte de uz meşteşugăresc într-o ordine cronologică ce ne poartă din cele mai vechi timpuri ale existenţei Cisnădiei şi până la începutul secolului XXI când la Cisnădie încă mai funcţiona vestita fabrica de covoare.

Vă îndemnăm să vizitați Cisnădia, un oraș liniștit și, deopotrivă, plin de tradiții!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.