Romania 100: Mănăstirea Cozia

Plecăm în călătoria noastră prin România centenară spre Transilvania prin Pitești – Râmnicu Vâlcea, oprind pentru a ne trage sufletul și a bea o gură de apă proaspătă la Cozia, un popas aproape clasic pe această rută.

Suntem pe Valea Oltului și nu știm ce este mai important aici: râul, care mângâie conturul laturii estice a mănăstirii, sau lăcașul de cult, ridicat între 1387-1391, de către domnitorul Mircea cel Bătrân, la îndemnul Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, care era „sfetnicul lui Mircea întru cele dumnezeiești?

Într-un document întocmit în ziua de 1 iunie 1421, la trei ani după moartea voievodului Mircea cel Bătrân, care își găsește odihna veșnică la Cozia, fiul sau, Radu Voievod, dăruia mănăstirii de pe malul Oltului „toate bălțile, începând de la săpatul pe Dunăre, până la Gura Ialomiței”.

Biserica mare, închinată Sfintei Treimi, a fost sfinţită în ziua de 18 mai 1388. Biserica mare a fost zidită de meşteri din Serbia, în formă de cruce, din blocuri de piatră, cu alternanță cu rânduri de cărămidă, partea superioara a chenarelor de la ferestre, rozetele de deasupra lor și pictura din pronaos datând din timpul lui Mircea cel Bătrân. Pridvorul este deschis, susținut de patru coloane din piatră în față și două coloane în spate. Are o turlă mare, în formă de decagon, construită pe naos. Crucea de pe turlă este din timpul lui Mircea cel Bătrân. Biserica păstrează policandrele dăruite de Sfântul Constantin Brâncoveanu.

La exterior, se remarcă o bogată și variată sculptură în piatră. Biserica mare a fost pictata in fresca, intre anii 1390-1391. Pictura originala s-a păstrat, până astăzi, doar în pronaos. Pictura din naos și din Sfântul Altar, întocmită tot în frescă, a fost lucrată în anul 1707, odată cu reparaţiile săvârşite de Şerban Cantacuzino. Frescele au fost zugrăvite de Preda Zugravul și de fiii săi, Ianache Sima și Mihail. Între anii 1984-1986 a fost restaurată întreaga pictură.

În apropierea Mănăstirii Cozia se află și alte sfinte locaşuri monahale, precum: Schitul Ostrov, construit între anii 1520-1521, de către Sfântul Neagoe Basarab și Despina Doamna; Schitul Sfântul Ioan de sub Piatra, numit și “Cozia Veche”, construit în anul 1602 și Mănăstirea Turnu, construită în anul 1676, de către mitropolitului Varlaam, fost egumen al Coziei.

Există și o legendă care ne arată că în subsolul mănăstirii se află un tunel care traverseaza apa Oltului, ajungand pe malul celalalt al raului. Se spune ca acest tunel a fost construit de Mircea cel Batran, în 1386, servind ca aparare impotriva dusmanilor si cotropitorilor. Viețuitorii mănăstirii afirmă însă că această legendă este o invenție a localnicilor, dornici de mister și senzații tari.

Răcoriți și odihniți, poate și un pic mai luminați, pornim mai departe, pentru a cunoaște și alte frumuseți ale României. Și tu ești România. Te invităm să ni te alături!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.