Parcul national Delta Dunarii

Cel mai apropiat oraș: Tulcea
Coordonate: 45°0′N 29°0′E45°0′N 29°0′E
Suprafață: 5.762,16 km²
Înființare: 1991
Nume oficial: Delta Dunării
Tip: Naturală
Desemnat: 1991 (sesiunea a XV-a)
Regiune: Patrimoniul mondial UNESCO din România
Parcul National Delta Dunarii (2)

Al doilea ca lungime între fluviile din Europa, Dunărea este singurul fluviu de pe bătrânul continent care curge de la vest la est. Izvorăște din Munții Pădurea Neagră, Germania, sub forma a două râuri numite Brigach și Breg ce izvorăsc de sub vârful Kandel, la o altitudine de 1.241 de metri, și se unesc în Donaueschingen, la o altitudine de 678 de metri, în curtea castelului Furstenberg. Dunărea străbate zece țări, Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Ungaria, Republica Moldova, Slovacia, România, Ucraina și Serbia, și are afluenți în alte șapte țări. Trece de asemenea prin patru capitale, Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. La capătul celor 2.860 de kilometri, se varsă în Marea Neagră prin Delta Dunării

Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene.

Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1992, fiind clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc național în taxonomia internațională a IUCN. Aceasta se suprapune atât siturilor de importanță comunitară Delta Dunării (sit SCI)[2] și Delta Dunării (zona maritimă); cât și și ariilor de protecție specială avifaunistică Beștepe – Mahmudia și Delta Dunării și Complexul Razim – Sinoie.

Situl Delta Dunării (începând din 21 mai 1991) este protejat prin Convenția Ramsar (The Ramsar Convention on Wetlands) ca zonă umedă de importanță internațională.

Parcul National Delta Dunarii (2)

Delta s-a format, potrivit specialiștilor români și străini, într-un golf al Mării Negre, începând din prima epocă a istoriei omenirii, atunci când în structura geo-morfologică a pământului au apărut schimbări importante. Cu circa 16.000 de ani înaintea erei noastre, în zonă, a început să se formeze un cordon inițial care încerca să blocheze vărsarea Dunării în Marea Neagră. Acest cordon inițial care corespunde aliniamentului de grinduri Jibrieni, Letea, Caraorman și Crasnicol a închis golful și a permis Deltei să evolueze.

Geografie
Delta Dunării este limitată la sud-vest de podișul Dobrogei, la nord de cel al Basarabiei, iar în est se varsă în Marea Neagră. Delta Dunării este traversată de paralela de 45° latitudine N și de meridianul de 29°, longitudine E. La nord, brațele Chilia și Musura formează granița cu Ucraina. Delta ocupă, împreună cu complexul lagunar Razim-Sinoe 5050 km², din care 732 km² aparțin Ucrainei, Deltei românești revenindu-i o suprafață de 2540 km². Este încadrată de limane și lacuri adiacente și cuprinde sute de lacuri între brațe, dintre care câteva zeci de mari dimensiuni. Datorită celor 67 milioane de tone de aluviuni aduse de Dunăre, Delta Dunării crește anual cu aproximativ 40 m².

Parcul National Delta Dunarii (4)
Cel mai vechi braț al Deltei Dunării este Sfântu Gheorghe. Are o lungime de 109 kilometri, iar meandrele lui au fost modificate începând din anul 1980 astfel că lungimea lui a ajuns la circa 69 de kilometri, potrivit Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării. La capătul acestui braț, în anul 1771, pe o hartă rusească întocmită în vremea confruntărilor cu Imperiul Otoman era menționată insula Sacalin. Acum, insula s-a transformat într-o peninsulă, iar cercetătorii INCDDD susțin că în anul 2025 Sacalin va fi o lagună. Biodiversitatea acestei zone este considerată deosebită de specialiști.

Parcul National Delta Dunarii (13)

Potrivit Administrației RBDD, cel mai tânăr braț al Dunării este Chilia. Are o lungime de 120 de kilometri și poate fi considerat și cel mai lung braț al fluviului. El este totodată brațul cel mai dinamic, având în vedere faptul că formează trei delte secundare, prima în apropiere de localitatea Pardina, a doua — după localitatea Chilia Veche, iar a treia — după localitatea Periprava. Acest braț este o

parte din granița dintre România și Ucraina. Vărsarea Dunării în Marea Neagră pe acest braț are loc pe teritoriu ucrainean, în timp ce celelalte două guri de vărsare, Sfântu Gheorghe și Sulina, sunt pe teritoriul României.

Parcul National Delta Dunarii (3)

Sulina a fost brațul preferat de inginerul șef al Comisiei Europene a Dunării, Charles Hartley, cunoscut ca “Părintele Dunării”, pentru amenajarea fluviului în vederea desfășurării navigației maritime. În perioada 1862-1902, lungimea acestui braț a scăzut de la 92 de kilometri la 63,7 kilometri, în urma lucrărilor de corectare a meandrelor acestui braț. Datorită acestui braț, navele cu cereale și mirodenii din Asia ajungeau în vestul Europei. Între brațele Sulina și Sfântu Gheorghe, Marea Neagră cucerește an de an noi teritorii, spre deosebire de zona Sfântu Gheorghe-complexul Razim-Sinoe.

Parcul National Delta Dunarii (15)

La capătul acestui braț se află și singurul oraș din Delta Dunării, Sulina. Un loc plin de pirați care cu secole în urmă își așteptau prăzile noaptea pe Dunăre a fost transformat, timp de patru secole, de Imperiul Otoman care a construit aici un far și care a stabilit apoi primele reguli de navigație. Acest loc a fost modernizat la sfârșitul secolului al XIX-lea de Comisia Europeană a Dunării (CED), prima entitate juridică formată din reprezentanți ai mai multor state. CED a completat și finisat regulamentul de navigație pe Dunărea maritimă, unele prevederi ale acestuia păstrându-se și în prezent, ca, de exemplu, pilotajul navelor pe Dunărea maritimă. Sulina a fost și locul de naștere a primei întreprinderi de comerț exterior din lagărul comunist, Portul Liber Sulina, actuala Administrație a Zonei Libere Sulina. Despre istoria acestui loc vorbesc mormintele din cimitirul de la marginea orașului, bisericile, clădirile dărăpănate, epavele care se văd pe malurile Dunării, dar și oamenii.

Parcul National Delta Dunarii (14)

Satele pescărești din Deltă oferă călătorului un peisaj unic. Casele cu acoperișurile din stuf în două ape, cu prispa îngustă, ornamentate cu motive florale, geometrice sau zoomorfe sunt specifice acestei zone a Europei. Lejanca, soba pe care poți să dormi, este o piesă de mobilier caracteristică gospodăriilor lipovenești care rezistă încă în fața noilor tendințe de design interior. Portul popular, folclorul literar, muzical și coregrafic, bucătăria tradițională, meșteșugurile sunt alte câteva bogății ale locuitorilor satelor pescărești din Deltă, care  așteaptă să fie descoperite în timpul festivalurilor și sărbătorilor. De religii diferite, oamenii acestor locuri au avut de-a lungul timpului neînțelegeri, însă niciuna nu a fost de anvergură, astfel că întregul județ Tulcea, care reunește reprezentanți ai unui număr de cel puțin 10 minorități, este recunoscut drept un model de conviețuire interetnică.

Parcul National Delta Dunarii (1)

Pe lângă peisajul specific, Delta are bogăția avifaunistică. Nicăieri în Europa, potrivit INCDDD, nu se întâlnește o diversitate atât de mare de specii de păsări, mai ales acvatice, ca cea din Delta Dunării, spațiile lagunare și zonele costiere ale Mării Negre. Din cele 375 de specii existente în România, 341 trăiesc în Deltă. Din acestea, 159 de specii sunt oaspeți de toamnă, iarnă și de primăvară. Aproape toate speciile înregistrate în Deltă sunt protejate în Europa prin Convenția de la Berna, iar dintre acestea menționăm populațiile de cormoran mic, pelican comun, pelican creț și gâsca cu gât roșu. Numărul mare al speciilor de păsări din Deltă aduce regulat în zonă un număr important de turiști interesați de observarea păsărilor, așa cum resursa piscicolă atrage pescari din toate țările.

Parcul National Delta Dunarii (5)

 

Potrivit Administrației RBDD, Delta Dunării este singura deltă din lume declarată Rezervație a Biosferei în integralitate. Acest concept presupune coabitarea activităților umane cu măsurile de conservare și protejare a biodiversității. Delta are o suprafață totală de 4.455 de kilometri pătrați, din care cea mai mare parte, adică 3.510 kilometri pătrați, reprezentând 84% din suprafață, se află pe teritoriul României, iar restul suprafeței se regăsește în Ucraina.

Parcul National Delta Dunarii (1)

Obiective turistice

  • Biserica ortodoxă „Buna Vestire” din Tulcea, construcție 1869, monument istoric.
  • Mănăstirea și castrul roman Halmyris de la Murighiol.
  • Moscheea Azizyie (Geamia Sultanului Abdulaziz) din Tulcea, lăcașul de cult reprezentativ al comunității musulmane construit în anul 1863, monument istoric.
  • Așezarea greco-indigenă din satul Sălcioara (sit arheologic).
  • Cetatea Argamum – Orgame, sit arheologic aflat în partea de est a județului Tulcea, pe teritoriul administrativ al comunei Jurilovca, în locul numit Capul Doloșman. Acesta este localizat la contactul dintre Podișul Babadagului și Limanul Razim care, în Antichitate, era un golf deschis al mării Negre (golful Argamon).
  • Histria, cetate grecească (ruine) aflată pe teritoriul administrativ al comunei Istria, în județul Constanța; cel mai vechi oraș atestat de pe actualul teritoriu al României.
  • Situl arheologic de la Vișina.
  • Munții Măcinului
  • Marea Neagră
  • Complexul lagunar Razim-Sinoe (Limanele Dobrogene) constituit din cele două unități: Unitatea Razim cu lacurile Golovița, Zmeica, Babadag, Tauc, Topraichioi și cel omonim; și Unitatea Sinoe ce cuprinde lacurile Nuntași, Tuzla și Sinoe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.