România 100: Sibiu

Cu destui ani în urmă, am vizitat Sibiul, în timp ce în centrul orașului se turna un film, iar frontul de case frumos aranjate și proaspăt vopsite mi s-au părut a fi un decor de mucava.

Neschimbate astăzi, și parcă un pic mai atent renovate, casele din centrul vechi al orașului ne aduc aminte de burgul medieval, dominat de Turnul Sfatului din Piața Mare și Podul Minciunilor, despre care se spune că era ocolit de mulți trecători, de teamă să nu fie dați în vileag.

Fortificarea oraşului Sibiu a început la sfârşitul sec. XII. Prima incintă de fortificaţie a fost ridicată în jurul actualei Pieţe Huet. Extensia rapidă a oraşului şi accentuarea pericolelor atacurilor otomane, fac necesare construirea incintelor a II-a, a III-a şi a IV-a, care cuprind întreg oraşul de sus şi întreg oraşul de jos; Ulterior aceste fortificaţii vor fi întărite prin bastioane, Sibiul devenind cea mai puternică cetate medievală din această parte a Europei.

Simbol al Sibiului, Muzeul Brukenthal, una din cele mai importante galerii de artă europeană din România.

După revenirea sa la Sibiu, în calitate de Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei (1777-1787), baronul Samuel von Brukenthal şi-a adus şi colecţiile, iar Calendarul lui Hochmeister pe anul 1790 menţionează printre atracţiile oraşului, pinacoteca, formată din 800 de tablouri şi dispusă în 13 săli ale Palatului Brukenthal. Pe parcursul timpului, colecţiile s-au îmbogăţit atât prin achiziţii, cât şi prin donaţii.

Bisericii evanghelice-luterane din Sibiu i-au fost atribuite numeroase caracteristici de-a lungul timpului: într-o notă de călătorie din secolul al optsprezecelea, ea este descrisă ca fiind „cea mai remarcabilă construcţie a Sibiului”, iar istoricul sibian Emil Sigerius a denumit-o „o adevărată casă memorială a saxonilor din Transilvania”.

Catedrala ortodoxă cu hramul “Sfânta Treime” a fost construită între anii 1902 – 1906 de către arhitecţii Virgil Nagy şi Iosif Kamner din Budapesta. Prezintă caracteristicile unei bazilici bizantine fiind o copie la scară redusă a bisericii Sfânta Sofia din Constantinopol.

Staţiunea Păltiniș a fost întemeiată de Societatea Carpatină Ardeleană a Turiştilor în 1894 fiind cea mai veche staţiune montană din România. Staţiunea este situată pe coasta de nord-est a munţilor Cindrel (Carpaţii Meridionali), în mijlocul unei păduri de conifere, la 32 km SV de Sibiu, de care este legată printr-o şosea modernizată. Este staţiunea montană situată la cea mai mare altitudine din ţară (1442m).

Părăsim Sibiul înțesat de turiști și pregătindu-se Festivalul Huet, un festival pentru care dorește să promoveze Piața Huet pentru deosebita atmosferă intimă pe care o degajă și vă îndemnăm să-l vizitați pentru atmosfera medievală autentică și comorile culturale pe care le găzduiește.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.