România 100: Sinaia – reședință regală

„Perla turistică a Carpaţilor” – aşa i se spune astăzi Sinaiei, aşezare populată încă din epoca neolitică, cu o denumire având ca punct de plecare o mănăstire cu nume derivat din cel al Sfântului Munte Sinai. Ctitorie a Marelui Spătar Mihail Cantacuzino, micul schit sfinţit la 15 august 1695 oferea adesea adăpost pelerinilor sau negustorilor ce se încumetau să străbată sălbaticul „drum al Prahovei”, rută comercială a cărei existenţă era atestată încă din secolul al XII-lea.

În anul 1783, pe lângă cei doisprezece călugări ce vieţuiau în aşezarea monahală, domnitorul Mihail Şuţu a aşezat alţi 42 de scutelnici, care şi-au ridicat mici locuinţe pe valea pârâului Izvorul Dorului, dând astfel naştere cătunului Izvor, primul nucleu al viitorului oraş Sinaia. Ziua de 5 august 1866 a adus cu sine oaspeţi de seamă pentru mica obşte de la poalele Munţilor Bucegi, Mănăstirea Sinaia fiind vizitată de însuşi Principele Carol, însoţit de istoricul Dimitrie Sturza, de medicul Carol Davila şi de maiorul Ştefan Fălcoianu.

Impresionat de peisajul piscurilor semeţe, îmbrăcate în mantia verde a nesfârşitelor păduri, la poalele cărora cărora curg repezi undele Prahovei, suveranul României avea să revină aici în fiecare vară, iar în anul 1871 avea să cumpere, de la Eforia Spitalelor Civile, o parcelă de 1.000 de hectare din Moşia Furnica, teren pe care, la 10/22 august 1875, a fost pusă piatra de temelie a Castelului Peleş.

Inaugurată în ziua de 7 octombrie 1883, reşedinţa regală de vară, ridicată după planurile desenate de arhitecţii Johannes Schultz, Carol Benesch şi Karel Liman, avea să plaseze definitiv Sinaia pe harta celor mai luxoase staţiuni turistice europene.

În vecinătatea Peleșului, la sfârșitul secolului XIX și începutul celui de-al XX-lea au început să apară vile. Mai întâi și-a făcut una prințul Dimitrie Ghica, primul efor al Eparhiei Spitalelor. Au urmat apoi mari figuri dintre care putem aminti: Al. Lahovari, Take Ionescu, V.A. Urechia, Constantin Argetoianu, prințul Știrbei, etc. Noua burghezie se alătura vechii aristocrații. Vile frumoase, stiluri diferite, o ambianță reconfortantă. Apar hoteluri: Palace, Regal, Ungarth, Caraiman… La acesta din urmă trăgeau miniștrii străini acreditați în România.

În afara atmosferei relaxate, de vacanța, Sinaia mai dispune și de numeroase monumente istorice de arhitectură de interes național: cazinoul Sinaia, Hotelul Caraiman, ansamblul gării Sinaia, format din gara regală și gara de călători,  casa istoricului Nicolae Iorga, Hotel „Furnica, Hotel „Palace”, vila Take Ionescu, casa compozitorului George Enescu, mănăstirea Sinaia, ansamblu alcătuit din biserica „Adormirea Maicii Domnului”, paraclis, stăreție, chilii și zidul incintei vechi și nu în ultimul rând, ansamblul castelului Peleș, format din castelul propriu-zis, castelul Pelișor, castelul Foișor, vila Economat, uzina electrică (fostă moară a mănăstirii Sinaia), Casa Ceramicii, vila Cavalerilor, vila Șipot, vila Casa Veche, vila Casa Nouă și parcul.

Într-o singură zi, puteți vizita Sinaia, una dintre cele mai frumoase localități alpine din Romania.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.